Fact sheet for HELCOM MPA 298 - Vänta Litets Grund

Hide/Show General information of MPA   Vänta Litets Grund, Sweden 

Hide/Show Map (hide / show)

Hide/Show Species in MPA    Vänta Litets Grund, Sweden (hide / show)

Hide/Show Biotopes in MPA    Vänta Litets Grund, Sweden

Hide/Show Biotope complexes in MPA    Vänta Litets Grund, Sweden.

Hide/Show Management and regulated activities of MPA   Vänta Litets Grund, Sweden

Hide/Show Pressures in MPA

release 1.0