Fact sheet for HELCOM MPA 135 - Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb

Hide/Show General information of MPA   Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb, Denmark 

Hide/Show Map (hide / show)

Hide/Show Species in MPA    Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb, Denmark (hide / show)

Hide/Show Biotopes in MPA    Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb, Denmark

Hide/Show Biotope complexes in MPA    Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb, Denmark.

Hide/Show Management and regulated activities of MPA   Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb, Denmark

Hide/Show Pressures in MPA

release 1.0